Projektplanering i ADJob 4.5

12 april 2013 Inga kommentarer

gantt

Du registrerar dina Jobb som vanligt. Ange start och stoppdatum. Klart!

Planera bara dina egna Jobb eller hela byråns Jobb.

Äkta E-fakturering i ADJob

6 mars 2013 Inga kommentarer

Vi får ofta frågan om ADJob hanterar e-fakturor. Särskilt i samband med offentlig upphandling. ADJob hanterar äkta e-fakturering (från dator till dator) i flera olika format via fakturaväxlar i det svenska banksystemet.

Vid upphandling ska man svara ja eller nej på följande:

  • Vårt företag klarar Fulltexfaktura 2.0?
  • Vårt företag klarar Svefaktura?
  • Vårt företag klarar e-faktura?

Du kan svara Ja på samtliga. Om kunden (fakturamottagaren) har avtal med någon av de ”godkända” intermediatorerna / fakturaväxlarna som är direkt eller indirekt med i det svenska banksystemet:

http://www.bgc.se/upload/Bankgirot/Elektronisk%20Faktura/Intermediatorlista_1.3.pdf

Däremot finns det inget stöd för e-handel i ADJob:

  • SFTI 6.1, Elektroniskt avrop mot ramavtal med fakturering?
  • SFTI 6.3, Elektroniskt avrop mot ramavtal med fakturering?
  • SFTI 6.5, Webbavrop mot ramavtal med fakturering?
  • SFTI 9.1, Periodisk fakturering
  • SFTI 9.2, Periodisk fakturering

Nej. E-handel förekommer inte när man säljer komplexa tjänster.

Är det lätt att komma igång med e-fakturering?

Normalt är det både enkelt och smidigt när du väl fått fakturan godkänd av mottagaren, men det kan behövas lite tester innan fakturan går igenom. Orsaken kan vara att fakturamottagaren har speciella krav som är utöver standard.

Är det lönsamt med e-fakturering?

Du som skickar fakturorna, tjänar nog inte så mycket på själva e-faktureringen.  Ofta är ett krav från kunden att kunna göra det. Med andra ord kan du få kunder som du annars inte skulle fått.

 

SSD gör din gamla dator och ADJob mycket snabbare

25 februari 2013 Inga kommentarer

SSD är en hårddisk utan rörliga delar och är supersnabb. Vi bytte ut den gamla trötta hårddisken på en 5 år gammal Mac Pro och den blev som ny igen. Förbättringen är nog lika stor vare sig det är Mac eller PC, men att byta till SSD på en Mac Pro kräver att du har en kassett eftersom du inte kan ersätta en 3,5″ hårddisk med en 2,5″ SSD.

Störst nytta gör SSD om du byter startdisken där du har systemet och alla program. ADJob blir mycket snabbare vid t ex uppstart och vissa rutiner snabbas upp. Samma lösning bör fungera även för NAS, men det är inte testat av oss.

Innan du börjar byta ut startdisken, se till att du har en säkerhetskopia och tillgång till operativsystemet. Ifall du måste göra en nyinstallation.

Öppna kassetten och lägg i den lilla SSD-hårdisken och stäng locket. Skruva dit kassetten på hållaren.

Skjut in hållaren och det är klart. Observera att det kan bli dålig kontakt med stiften. Gör om proceduren, så fungerar det.

SSD 240 GB med kassett kostar drygt 1.500:- och är väl använda pengar. Du kan beställa allt på t ex Misco

http://www.misco.se

1049423  Intel Solid-State Drive 330 Series  240 GB – 2.5″ – SATA-600     

963589  Kingston 2.5″ to 3.5″ Bay  
 


 

10 skäl att skriva offerterna direkt i ADJob

14 november 2012 Inga kommentarer

Princip
Flödet från Offerten via Jobbet till Kundfakturan är den röda tråden i ADJob och med lite träning så gör du offerterna snabbare i ADJob än utanför. Att göra offerterna separat i Word, Excel och liknande applikationer ger visserligen en stor frihet. Men skapar nästan alltid dubbelarbete och ger nästan aldrig överblick. Fördelarna är många med att göra offerterna direkt i ADJob:

1. Alla hittar offerterna – Inte bara du
Ofta skriver du offerterna på olika sätt. Ibland direkt i mejlen, ibland t ex i Word och någon gång
muntligt. Finns alla offerter samlade i ADJob, kan alla hitta offerterna. Allt finns på ett ställe.

2. Mallar där kalkylen är integrerad med texten
Gör du offerten i Word eller InDesign är ofta kalkylen gjord separat i t ex Excel. I ADJob är text och
kalkyl integrerad i offerten och finns på ett ställe oavsett om du duplicerar eller utgår från en mall.

3. Lättare att bevaka och göra avslut
Du har bättre översikt på när dina offerter förfaller och kan följa upp i god tid. Med andra ord får du
ett bättre säljstöd.

Princip
4. Du vet var du står just nu och styr projektet bättre
När kunden accepterar offerten, kan du följa hur du gjorde kalkylen och successivt jämföra med
tidrapportering och inkomna inköp. Du kan därför påverka resultatet i god tid.

Smidigare att fakturera
5. Det är mycket enklare att fakturera
I och med att du kan läsa in offerten när du slutfakturerar, är fakturan i princip klar. Du kan enkelt
skriva dit vad som tillkommer och vad som avgår. Och kunden känner sig tryggare när fakturan ser
ut som offerten.

Princip
6. Det blir lättare att utvärdera
När du utvärderar projektet och jämför upparbetat (tider och inköp) med fakturerat, ser du hur du borde räknat. Nästa offert kan då bli ännu mer träffsäker.

Ny VD-Rapport
7. Ni får en samlad prognos för framtida försäljning
Offertstocken är alla offerter med status ”Bevakning”. De ger en fingervisning om trolig försäljning
om någon eller några månader. Den samlade bilden ser du bl a på rapporen VD-Rapport Pågående.

8. Ni ser hur mycket total säker fakturering ni har
När offerten har status ”accepterad” flyttar värdet av offerten från ”Offertstock” till ”Orderstock”.
Detta värde är säker fakturering, eftersom det redan är godkänt av kunden. Se VD-Rapport Pågående.

9. Du ser när det är läge att jobba eller att sälja
Orderstocken är vad kunderna sagt OK till. Det samlade värdet av tidrapporter och inköp är hur mycket av detta som är upparbetat. Skillnaden mellan orderstock och upparbetat ger dig en fingervisning om hur stort behovet är av att antingen fokusera på jobba eller på att sälja. Se VD-Rapport Pågående.

10. Du får hjälp att komma igång med Offerterna i ADJob!
Vi utvecklar ständigt och lägger till nya möjligheter att göra just dina Offerter snygga och rationella. Ge oss dina förutsättningar, hjälper vi dig med layout, utformning och ger dig tips. Det ingår i supporten när du har aktuell version.

Du kan läsa mer och se nya exempel på Offerter i den omarbetade handboken Offerter i ADJob.

Som komplement till offerterna kan du använda det inbyggda säljstödet vid t ex nykundsbearbetning. Hör av dig, så berättar vi mera!

Nytt sätt att skriva offerter i ADJob

29 februari 2012 Inga kommentarer

Visa dina beräkningar i ”komplexa” offerter
Det finns två skolor att skriva offerter. Antingen vill du dölja eller vill du visa kalkylen bakom. De som vill visa kalkylen har hittills bara kunnat använda ”Normal” offert i ADJob. Nu kan du göra nästan samma sak i ”Komplex” offert men på ett mer strukturerat sätt. Detta sätt att göra offerter finns från och med ADJob 4.3 revision 1.5.

1. Välj ”komplex offert” och gör din offert som vanligt

 

2. Kryssa i på de offertrader du vill visa kalkylen

 

3. Skriv ut Offerten

Visa offert som pdf-dokument – klicka här

Rätt faktureringsadress – Kostnadsställen

31 maj 2011 Inga kommentarer

Större företag kräver ibland att fakturan ska märkas med kostnadsställe. Ofta är detta kostnadsställe knuten till den person som är beställaren. I ADJob 4.3 revision 1.1 finns nu möjlighet att ange kontaktpersonens (beställarens) kostnadsställe. Denna dyker då automatiskt upp på fakturor som har denna person som ”Er referens”.

1. Ange kostnadsställe som är knuten till kontaktpersonen hos kunden. Detta är en engångsinställning.

2. Skriv ut fakturan. Observera att du behöver aktivera och ställa in placeringen av ”Ert Kostnadsställe”. Kontakta ADJob Nordic AB för support.

ADJob 4.3 – Revolution utan R

26 april 2011 Inga kommentarer

Vi tror ADJob 4.3 kommer att upplevas som en ”evolution” snarare än en ”revolution”. Du känner garanterat igen dig, men det är främst fyra saker som kommer att spara tid och förenkla:

Nu är det enklare att hantera avvikande faktureringsadresser. Det innebär att du slipper alla ”relationer” och kan skriva avvikande faktureringsadressen direkt på företaget. Eftersom strukturen är i grunden förändrad, bör du gå igenom faktureringsadresserna (relationerna) innan du börjar fakturera.

Prislistan har blivit enklare att hantera. Och framför allt snabbare. I den enklaste formen skriver du in timdebitering en enda gång. Sen är det klart. Läge att förenkla prislistan?

Dessutom kan du skapa ”behörighetsmallar”. Gör det enklare framförallt för er som har många medarbetare. Skapa mallen och tilldela en eller flera medarbetare samtidigt rätt behörighet. Passa gärna på att titta över behörigheterna när du börjar med ADJob 4.3.

Faktureringsplan – helt ny funktion för automatisk delfakturering. Speciellt om du har årsavtal (typ retainer), fakturerar timbankar eller liknande.

Du kan läsa mer här på bloggen om nyheterna och du beställer uppgraderingen från ADJob 4.2 till ADJob 4.3 på vår hemsida.

Mejlutskick direkt från ADJob 4.3

15 februari 2011 1 kommentar

Fördelen med att göra mejlutskick i ADJob är att dessa är integrerade med adressregistret i ADJob. Modulen innehåller de grundläggande funktionerna för att göra egna nyhetsbrev i form av html-mejl och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

1. Gör designen i ett html-program och klistra in html-koden i ditt Mejlutskick. Testa spamnivån och utseende tills du blir nöjd.

2. Välj vilka du vill skicka till och koppla till Mejlutskicket. Normalt har du märkt dina mottagare på personnivå och därför är det enkelt att lista dessa personer.

3. Gör Mejlutskicket samt uppdatera returer och tacka-nej-svar.

Du gör mejlutskicket så avancerat som du behöver. Med eller utan bilder.

Faktureringsplan med automatik (4.3)

27 januari 2011 Inga kommentarer

Ibland vet man i förväg när och hur mycket som ska faktureras. Exempelvis vid avtal och vid vissa offerter. Du kan då skapa en Faktureringsplan som påminner dig.

Steg 1 – Skapa Faktureringsplanen. Ange totalbelopp och antal fakturor. Du kan där ändra datum, fakturatext och delsummor som du vill.

Steg 2 – Assistenten påminner dig när det är dags. Dubbelklicka på raden och du skapar fakturorna. Du kan ångra innan du skapar fakturorna definitivt.

På jobbkortet ser du vilka fakturor du skickat och vilka fakturor som väntar på att skapas.

Konsten att få rätt faktureringsadress (4.3)

9 januari 2011 Inga kommentarer

Förr i tiden var faktureringsadressen nästan alltid lika postadressen. Idag skickas ofta fakturorna för inskanning till en annan ”faktureringsadress”. I tidigare versioner av ADJob har det varit krångligt att hantera detta. Faktureringsadressen matades in som ett separat företag och länkades på personnivå. Resultatet blev onödiga adresser och otydligare statistik.

I ADJob 4.3 har varje företag tre adresser. Postadress, faktureringsadress och leveransadress. Allt är integrerat i en inmatning. Kommuner, större företag och liknande kan också grupperas i ”Huvudföretag” och ”Underföretag”. De företag som är länkade som underföretag kan då ”låna” huvudföretagets faktureringsadress.

Det finns fyra olika behov som nu är lösta på ett betydligt smidigare sätt:

1. När faktureringsadressen är samma som postadressen, behöver du inte göra något. ADJob använder postadressen som standard.

2. Är faktureringsadressen avvikande, anger du detta och skriver in adressen. Klart.

3. Fakturan till större företag, kommuner och liknande ska ofta skickas till ”moderbolaget”. Anger du vilket företag som ska vara ”Huvudföretag” och vilka som ska vara ”Underföretag, kan du i underföretaget peka på huvudföretagets faktureringsadress.

4. Mindre vanligt är att fakturan ska skickas till olika adresser varje gång. Då skapar du ”Relationer” mellan dessa företag och du får möjlighet att välja faktureringsadress när du registrerar jobbet.