Arkiv

Arkiv för ‘Mejlutskick’ Kategori

Mejlutskick direkt från ADJob 4.3

15 februari 2011 1 kommentar

Fördelen med att göra mejlutskick i ADJob är att dessa är integrerade med adressregistret i ADJob. Modulen innehåller de grundläggande funktionerna för att göra egna nyhetsbrev i form av html-mejl och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

1. Gör designen i ett html-program och klistra in html-koden i ditt Mejlutskick. Testa spamnivån och utseende tills du blir nöjd.

2. Välj vilka du vill skicka till och koppla till Mejlutskicket. Normalt har du märkt dina mottagare på personnivå och därför är det enkelt att lista dessa personer.

3. Gör Mejlutskicket samt uppdatera returer och tacka-nej-svar.

Du gör mejlutskicket så avancerat som du behöver. Med eller utan bilder.