Arkiv

Arkiv för ‘Behörighetsmallar’ Kategori

Medarbetare – Nya funktioner (4.3)

27 december 2010 Inga kommentarer

Medarbetare används i hela ADJob – från säljstödet via projekten till bokföringen. Nya funktioner och förändringar i ADJob 4.3:

1. Behörighetsmallar gör det enklare att ställa in behörighet för många medarbetare. I stället för att ställa in behörigheten på varje medarbetare, skapar du flera ”Behörighetsmallar”. T ex en Behörighetsmall för kreatörer och en för projektledare. Du väljer sedan vilken Behörighetsmall respektive medarbetare ska använda.

2. Noteringsfält per medarbetare. Där kan du samla alla noteringar för denna medarbetare.

Allt projektrelaterat finns nu samlat under en flik:

3. På större byråer kan man nu  märka medarbetarna med rätt Avdelning. I framtida versioner av ADJob kommer Avdelningar både att användas som förvalda arbetsgrupper och i en förlängning även som avdelningsredovisning i bokföringen.

4. Du får överblick över timdebiteringen och kan göra undantag från standard timdebitering på Medarbetarnivå.

5. Möjligt att ändra flera Medarbetare på en gång för t ex behörighet, avdelning och liknande.