Arkiv

Arkiv för ‘Adressregister’ Kategori

Rätt faktureringsadress – Kostnadsställen

31 maj 2011 Inga kommentarer

Större företag kräver ibland att fakturan ska märkas med kostnadsställe. Ofta är detta kostnadsställe knuten till den person som är beställaren. I ADJob 4.3 revision 1.1 finns nu möjlighet att ange kontaktpersonens (beställarens) kostnadsställe. Denna dyker då automatiskt upp på fakturor som har denna person som ”Er referens”.

1. Ange kostnadsställe som är knuten till kontaktpersonen hos kunden. Detta är en engångsinställning.

2. Skriv ut fakturan. Observera att du behöver aktivera och ställa in placeringen av ”Ert Kostnadsställe”. Kontakta ADJob Nordic AB för support.

Mejlutskick direkt från ADJob 4.3

15 februari 2011 1 kommentar

Fördelen med att göra mejlutskick i ADJob är att dessa är integrerade med adressregistret i ADJob. Modulen innehåller de grundläggande funktionerna för att göra egna nyhetsbrev i form av html-mejl och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

1. Gör designen i ett html-program och klistra in html-koden i ditt Mejlutskick. Testa spamnivån och utseende tills du blir nöjd.

2. Välj vilka du vill skicka till och koppla till Mejlutskicket. Normalt har du märkt dina mottagare på personnivå och därför är det enkelt att lista dessa personer.

3. Gör Mejlutskicket samt uppdatera returer och tacka-nej-svar.

Du gör mejlutskicket så avancerat som du behöver. Med eller utan bilder.

Konsten att få rätt faktureringsadress (4.3)

9 januari 2011 Inga kommentarer

Förr i tiden var faktureringsadressen nästan alltid lika postadressen. Idag skickas ofta fakturorna för inskanning till en annan ”faktureringsadress”. I tidigare versioner av ADJob har det varit krångligt att hantera detta. Faktureringsadressen matades in som ett separat företag och länkades på personnivå. Resultatet blev onödiga adresser och otydligare statistik.

I ADJob 4.3 har varje företag tre adresser. Postadress, faktureringsadress och leveransadress. Allt är integrerat i en inmatning. Kommuner, större företag och liknande kan också grupperas i ”Huvudföretag” och ”Underföretag”. De företag som är länkade som underföretag kan då ”låna” huvudföretagets faktureringsadress.

Det finns fyra olika behov som nu är lösta på ett betydligt smidigare sätt:

1. När faktureringsadressen är samma som postadressen, behöver du inte göra något. ADJob använder postadressen som standard.

2. Är faktureringsadressen avvikande, anger du detta och skriver in adressen. Klart.

3. Fakturan till större företag, kommuner och liknande ska ofta skickas till ”moderbolaget”. Anger du vilket företag som ska vara ”Huvudföretag” och vilka som ska vara ”Underföretag, kan du i underföretaget peka på huvudföretagets faktureringsadress.

4. Mindre vanligt är att fakturan ska skickas till olika adresser varje gång. Då skapar du ”Relationer” mellan dessa företag och du får möjlighet att välja faktureringsadress när du registrerar jobbet.