Arkiv

Arkiv för ‘ADJob 4.3’ Kategori

Faktureringsplan med automatik (4.3)

27 januari 2011 Inga kommentarer

Ibland vet man i förväg när och hur mycket som ska faktureras. Exempelvis vid avtal och vid vissa offerter. Du kan då skapa en Faktureringsplan som påminner dig.

Steg 1 – Skapa Faktureringsplanen. Ange totalbelopp och antal fakturor. Du kan där ändra datum, fakturatext och delsummor som du vill.

Steg 2 – Assistenten påminner dig när det är dags. Dubbelklicka på raden och du skapar fakturorna. Du kan ångra innan du skapar fakturorna definitivt.

På jobbkortet ser du vilka fakturor du skickat och vilka fakturor som väntar på att skapas.

Konsten att få rätt faktureringsadress (4.3)

9 januari 2011 Inga kommentarer

Förr i tiden var faktureringsadressen nästan alltid lika postadressen. Idag skickas ofta fakturorna för inskanning till en annan ”faktureringsadress”. I tidigare versioner av ADJob har det varit krångligt att hantera detta. Faktureringsadressen matades in som ett separat företag och länkades på personnivå. Resultatet blev onödiga adresser och otydligare statistik.

I ADJob 4.3 har varje företag tre adresser. Postadress, faktureringsadress och leveransadress. Allt är integrerat i en inmatning. Kommuner, större företag och liknande kan också grupperas i ”Huvudföretag” och ”Underföretag”. De företag som är länkade som underföretag kan då ”låna” huvudföretagets faktureringsadress.

Det finns fyra olika behov som nu är lösta på ett betydligt smidigare sätt:

1. När faktureringsadressen är samma som postadressen, behöver du inte göra något. ADJob använder postadressen som standard.

2. Är faktureringsadressen avvikande, anger du detta och skriver in adressen. Klart.

3. Fakturan till större företag, kommuner och liknande ska ofta skickas till ”moderbolaget”. Anger du vilket företag som ska vara ”Huvudföretag” och vilka som ska vara ”Underföretag, kan du i underföretaget peka på huvudföretagets faktureringsadress.

4. Mindre vanligt är att fakturan ska skickas till olika adresser varje gång. Då skapar du ”Relationer” mellan dessa företag och du får möjlighet att välja faktureringsadress när du registrerar jobbet.

Hitta – i samma fönster (4.3)

31 december 2010 Inga kommentarer

Hitta-funktionen är nu integrerad i fönstret för aktuell modul. Denna funktion når du som tidigare via menyn Alternativ, med snabbkommando + F eller via förstoringsglaset. Förutom färre fönster kommer nu ADJob automatiskt ihåg vilken typ av sökning du gjorde sist.

Medarbetare – Nya funktioner (4.3)

27 december 2010 Inga kommentarer

Medarbetare används i hela ADJob – från säljstödet via projekten till bokföringen. Nya funktioner och förändringar i ADJob 4.3:

1. Behörighetsmallar gör det enklare att ställa in behörighet för många medarbetare. I stället för att ställa in behörigheten på varje medarbetare, skapar du flera ”Behörighetsmallar”. T ex en Behörighetsmall för kreatörer och en för projektledare. Du väljer sedan vilken Behörighetsmall respektive medarbetare ska använda.

2. Noteringsfält per medarbetare. Där kan du samla alla noteringar för denna medarbetare.

Allt projektrelaterat finns nu samlat under en flik:

3. På större byråer kan man nu  märka medarbetarna med rätt Avdelning. I framtida versioner av ADJob kommer Avdelningar både att användas som förvalda arbetsgrupper och i en förlängning även som avdelningsredovisning i bokföringen.

4. Du får överblick över timdebiteringen och kan göra undantag från standard timdebitering på Medarbetarnivå.

5. Möjligt att ändra flera Medarbetare på en gång för t ex behörighet, avdelning och liknande.

Artikelkoder – Ändra allt på ett ställe (4.3)

27 december 2010 Inga kommentarer

Artikelkoder används för ”paket” som du har i ”lager” till ett fast pris. Exempel på Artikelkoder är A4, MIL och HYRA (A4-kopior, Milkostnad och Hyra Lokal). Ofta har alla kunder samma pris för dessa artiklar i ett tjänsteföretag. Därför används ”standardprislistan” som mall för alla prislistor.

Det nya i ADJob 4.3 är att du behöver bara ändra i prislista ”1 Standard” så ändras alla övriga prislistor. Såvida du inte valt att göra undantag i någon kundprislista. Dessutom kan du ändra priserna antingen en och en per Artikelkod eller alla samtidigt inifrån Prislistan.

Alternativ 1. Inga undantag. Du anger pris per enhet i prislista ”1 Standard”. Övriga prislistor uppdateras automatiskt om du inte gjort undantag.

Alternativ 2. Ange undantag per Prislista. Om någon kund har rabatter, kan du göra undantag per prislista.

Alternativ 3. Mjuk staffling. Anger du priset för första enheten och ett lägre pris på följande enheter, får du en ”mjuk staffling”. Detta sätt att arbeta ger enklare prislistor och rättvisare priser. Traditionellt används prislistor med intervall, vilket innebär att kunden ibland får ett lägre totalpris om de köper 6 st i stället för 5 st.

Inköpskoder – Smartare uppdatering (4.3)

26 december 2010 Inga kommentarer

Inköpskoder hanterar allt som vidarefaktureras direkt på kund. Skillnaden mellan ditt inköpspris och det kundens pris är ”påslaget” i procent. Detta påslag kan vara antingen enkelt eller stafflat. Staffling innebär att du får olika påslag (i tre valfria nivåer) beroende på hur högt inköpspriset är.

Exempel på Inköpskoder är TRYCK, XCOPY och BUD (Tryckning, Extern Copywriter och Bud/Frakter). Olika kunder kan ha avtalat om olika påslag och olika Inköpskoder kan ha olika påslag. För att täcka olika behov, har du tre olika alternativ att använda Inköpskoder:

Alternativ 1. Inga undantag. Om alla Inköpskoder har samma påslag, anger du bara en procentsats per ”Prislista”. Klart. Du uppdaterar samtliga befintliga och nya Inköpskoder i ett enda moment.

Alternativ 2. Ange undantag per Inköpskod. Alla inköpskoder får standard påslag utom på de undantag du gör.

Alternativ 3. Staffling i tre nivåer. Exempelvis kan Tryckning ha högre påslag under 1000:-. All inställning för staffling sker på respektive Inköpskod.

Arbetskoder – Enkelt eller kraftfullt (4.3)

25 december 2010 Inga kommentarer


Arbetskoder används tillsammans med
”Medarbetare” och ”Prislistor” för att få rätt timdebitering vid tidrapportering. Exempel på Arbetskoder är AD, COPY och PL (Art Director, Copywriter och Projektledare). En del kunder har lägre priser och detta styr du med att ange att en kund har en annan ”Prislista”.

Den stora skillnaden jämfört med tidigare versioner, är att i ADJob 4.3 sparas bara undantagen. Ändra på ett ställe, så slår det igenom överallt. För att täcka olika behov, har du tre olika alternativ att använda Arbetskoder:

Alternativ 1. Inga undantag. Om alla Medarbetare har samma timdebitering oavsett vad man gör, anger du bara en timdebitering per ”Prislista”. Det är allt du behöver göra. Du uppdaterar samtliga befintliga och nya Medarbetare / Arbetskoder i ett enda moment.

Alternativ 2. Ange undantag per Arbetskod. Det vanligaste är att det finns undantag för vissa Arbetskoder (typ RESTID som brukar ha en lägre debitering). Ange standard Timdebitering per prislista och avvikande debitering per Arbetskod. Du hanterar detta mycket enkelt i en enda vy.

Alternativ 3. Ange undantag både per Arbetskod och Medarbetare. Exempelvis kan Kalle ha en lägre timdebitering än Ulrika för en viss Arbetskod i prislista 1. Du hanterar alla undantag per Medarbetare från ett enda ställe.

Självklart kan du använda ADJob helt utan tidrapporter. Och då behöver du inte heller Arbetskoder.

Prislistan i 4.3 – ”Same same but different”

19 december 2010 Inga kommentarer

Den nya Prislistan i ADJob 4.3 ser ut och uppför sig precis som tidigare. När du använder den. Eftersom den fortfarande fungerar utmärkt, har vi inte gjort några ändringar. Men ändå är den helt annorlunda. Den är nämligen enklare och snabbare att uppdatera.

Tidigare har det varit krångligt och tidsödande när du ska lägga upp nya medarbetare och hantera prisändringar. Speciellt om du har många medarbetare och flera kundprislistor.

Nu har vi tänkt tvärtom. I stället för att spara ändringar, sparas nu bara undantagen. Förutom att det går rejält snabbare, kan du jobba i flera nivåer. Har du en enkel prislista, blir det extremt enkelt. Har du mer avancerade behov, är det fortfarande mycket enklare än tidigare.

prislistan

Prislistan i ADJob består av tre delar. Arbetskoder – i kombination med Medarbetare – används för timdebiteringen. Inköpskoder med påslag hanterar vidarefaktureringen. Till sist finns det Artikelkoder som du användare när du har fasta priser. Tillsammans bildar dessa prislistan i ADJob. I kommande inlägg beskrivs dessa tre grupper av koder mer ingående.

ADJob 4.3

5 december 2010 Inga kommentarer

Vi håller just nu på att utveckla nästa version av ADJob. I ett antal inlägg kommer jag mer i detalj berätta vad som är nytt och vad det är för fördelar för dig.

Fokus kommer att vara på Adressregistret och Prislistan. Det kommer två helt nya funktioner som vi har döpt till Mejlutskick och Faktureringsplan. Den hett efterlängtade Kalendern kommer inte att släppas i samband med ADJob 4.3, utan som en separat modul senare.

Det finns för närvarande inget officiellt datum för release.

Kommentera gärna och diskutera!