Arkiv

Arkiv för ‘ADJob 4.5’ Kategori

Projektredovisningens tre byggstenar

14 december 2014 Inga kommentarer

x

De tre byggstenarna för projektredovisning i ADJob är: ”hur tänkte du?”, ”vad borde du fakturera?” och ”vad kunde du fakturera?”. Det vill säga flödet från offert via projekt till kundfaktura. Svårare än så är inte projektredovisningen i ADJob.

1. Offert, avtal, budget eller kostnadsberäkning
Kärt barn har många namn. Till slut hamnar det som en tillgänglig budget som kunden accepterat. Det underlättar uppföljningen om man i offerten berättar hur man kommit fram till denna budget. D v s att du gör en ”kalkyl” kopplad till offerten. En del upplever det som ovant att göra detta eftersom ”det ska kosta” X antal kronor eller att det tar för lång tid att berätta hur man tänkte. Beståndsdelarna i offert-kalkylen är samma som för projektet. Tid, inköp och eventuell justering upp eller ner. Är det ett löpande projekt kan du göra en enkel budget som ger en fingervisning vad projektet är värt.

2. Projekt, jobb eller uppdrag
För att kunna jämföra budget med verklighet, krävs motsvarande tidrapportering och registrering av inköpta tjänster. Och det är LIKA viktigt att tidrapportera oavsett om projektet grundar sig på en offert eller om det är löpande timdebitering. Genom att successivt följa hur mycket det är kvar av budgeten håller du bättre koll på projektet och kan styra upp det i god tid.

3. Kundfaktura
Nästan aldrig kan man fakturera exakt den tid som är nedlagd och de inköp som är registrerade. Antingen lägger man till (offerten var högre eller det är värt mer för kunden) eller prutar. Det viktiga är att dokumentera denna ”avvikelse”. Den ligger sedan till grund för bedömning av hur projektet gick, vilka kunder, projektledare eller projekttyper som är lönsamma. Självklart kan du snabba upp faktureringen genom att läsa in offerten vid slutfakturan. Ger även trygghet för kunden att se att ni håller vad ni lovar.

Gör allt i ADJob så slipper du handpåläggning och dubbeljobb
Genom att lyfta fram avvikelserna skapar du en förutsättning för att följa upp och lära dig. Både av lyckade projekt och eventuella misstag. Har du hela flödet från offert till faktura i ADJob blir det mindre dubbeljobb och du kan följa upp smidigare.

Testa själv i en månad och boka en telefonguidning
Beställ kostnadsfri demoversion här. Det går snabbare att utvärdera om du bokar en tid för telefonguidning. Tillsammans går vi igenom från offert till faktura och ni får svar på era frågor.

Fyra sätt att bokföra projekten

6 juni 2013 Inga kommentarer

integrerat

 

Alternativ 1. Bokföringen helt separat. Export och import sker vanligtvis via det analoga formatet ”ica.kasse”. Ingen koppling alls mellan projekten och bokföringen. Ofta också det dyraste alternativet eftersom man gör samma sak flera gånger.

Alternativ 2. Projekt som en dimension i bokföringen. Vilket innebär att du måste ha vissa kunskaper i bokföring för att kunna hantera projekt. Är därför svårare att få alla medarbetare att använda. Är det många projekt på gång blir detta alternativ lätt otympligt.

Alternativ 3. Bokföring som ett ”bihang” till projektredovisningen. Mer eller mindre automatiserad Export och import av informationen. Ingen eller liten möjlighet att spåra ”baklänges” från bokföringen till projekten. Normalt två separata system som inte har någon direkt koppling med varandra.

Alternativ 4. Projektredovisning med ÄKTA integrering av bokföringen. Merparten bokförs automatiskt och det är lätt att spåra vad som hänt på projekten direkt från bokföringen. Smidigt och enkelt.

ADJob Total har äkta integrering av bokföringen vilket tar bort dubbelarbetet och ger lägre bokföringskostnader.

Använd supporten för att förstärka er profil i ADJob

31 maj 2013 Inga kommentarer

Support används mycket för att lösa akuta problem. Då är det viktigt att få hjälp. Supporten kan också användas för att få tips för att ni ska kunna utnyttja ADJob bättre och få ut mer av investeringen. Plus hjälp att göra er egen layout på fakturor och offerter.

Ni betalar inga supportavtal för att få tillgång till denna support. Däremot krävs att ni har aktuell version av ADJob. För närvarande ADJob 4.6.

Supporten kan också utnyttjas till att utforma er grafiska profil i ADJob. Under förutsättning att det går att genomföra (t ex är utfallande inte möjligt). Nedan finns ett exempel där vi hjälpt Ariom i Linköping att anpassa fakturor och offerter i ADJob: Klicka på bilderna för pdf.

faktura
faktura

Det finns ärliga säljare!

16 maj 2013 Inga kommentarer

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

 

Mycket av vår nyförsäljning sker på rekommendation av våra ca 500 kunder. Genom att ta hand om befintliga kunder så bra som möjligt skapar vi förutsättningar för att ge ”ringar på vattnet”. Det betyder inte att alla våra ”säljare” är 100 procent nöjda men däremot är dom alltid mycket ärliga.

På vår hemsida har i skrivande stund 87 av våra kunder valt att ställa upp som referenser. Vi är givetvis både stolta och tacksamma för detta. Inte mindre stolta är vi att ungefär hälften av dessa 87 har använt ADJob i 10 år eller mer.

Här hittar du vår referenslista med kontaktuppgifter.

Multifin-Projekt – Unik metod att fakturera support, event, kundtidningar och mässor i ADJob 4.5

16 april 2013 Inga kommentarer

Multifin är ogooglebart. Hittills. Vad vi vet, är det en helt unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster (”artiklar”) till FLERA kunder eller via avtal och ändå kunna följa upp projektet. Multifin är en förkortning för ”Multifinansiering”. Nedan följer 5 exempel där Multifin ger en perfekt kontroll på projekten:

Exempel 1: Kundtidning eller webportal som finansieras av annonser

Hela kostnaden för en kundtidning eller webportal kan inte alltid faktureras beställaren även om det finns en tydlig beställare. Ofta är dessa annonsfinansierade. Jobbet är kundtidningen men annonserna faktureras via Order-modulen. Du kan se när annonserna har täckt kostnaden för produktionen.

Annonsförsäljning

 

Exempel 2: Event som finansieras via deltagaravgifter

En kongress eller liknande finanseras ofta via deltagaravgifter. Det kan dock förekomma att beställaren faktureras en del av kostnaden. Jobbet är eventet men deltagaravgifterna faktureras via Order-modulen. Du kan lätt se när eventet når break-even.

Exempel 3: Mässa som finansieras av flera utställare

Expo-företag brukar ibland hålla i ”egna mässor” där kostnaden för mässan inte kan faktureras EN beställare utan faktureras FLERA utställare. Du kan se när intäkterna från utställarna täcker kostnaden för hela projektet.

mf_event

 

Exempel 4: Support som finanseras av avtal

Om du registrerat ett Jobb typ ”Support 2013” och knyter månadsavtal till detta Jobb, kan du se om avtalen täcker den tid som ni lägger ner på support.

mf_support

 

Exempel 5: Egen produkt som finansieras av försäljning och avtal

Ni kanske tar fram en egen produkt och lägger ner mycket tid och kostnader. Denna produkt säljer ni både som licenskostnad och dessutom fakturerar en månadsavgift. Jobbet innehåller all nedlagd tid och alla inköp. Försäljningen sker via Order och månadsavtalen via Avtals-modulen. Du kan på Jobbkortet se att intäkterna täcker kostnaden för utveckling av produkten.

produkt

 

På projektet tidrapporterar och registrerar du inköp som vanligt. Detta räknas sedan av mot fakturerat via både Order och Avtal.

jobbkort

 

Projektplanering i ADJob 4.5

12 april 2013 Inga kommentarer

gantt

Du registrerar dina Jobb som vanligt. Ange start och stoppdatum. Klart!

Planera bara dina egna Jobb eller hela byråns Jobb.