Arkiv

Arkiv för april, 2013

Multifin-Projekt – Unik metod att fakturera support, event, kundtidningar och mässor i ADJob 4.5

16 april 2013 Inga kommentarer

Multifin är ogooglebart. Hittills. Vad vi vet, är det en helt unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster (”artiklar”) till FLERA kunder eller via avtal och ändå kunna följa upp projektet. Multifin är en förkortning för ”Multifinansiering”. Nedan följer 5 exempel där Multifin ger en perfekt kontroll på projekten:

Exempel 1: Kundtidning eller webportal som finansieras av annonser

Hela kostnaden för en kundtidning eller webportal kan inte alltid faktureras beställaren även om det finns en tydlig beställare. Ofta är dessa annonsfinansierade. Jobbet är kundtidningen men annonserna faktureras via Order-modulen. Du kan se när annonserna har täckt kostnaden för produktionen.

Annonsförsäljning

 

Exempel 2: Event som finansieras via deltagaravgifter

En kongress eller liknande finanseras ofta via deltagaravgifter. Det kan dock förekomma att beställaren faktureras en del av kostnaden. Jobbet är eventet men deltagaravgifterna faktureras via Order-modulen. Du kan lätt se när eventet når break-even.

Exempel 3: Mässa som finansieras av flera utställare

Expo-företag brukar ibland hålla i ”egna mässor” där kostnaden för mässan inte kan faktureras EN beställare utan faktureras FLERA utställare. Du kan se när intäkterna från utställarna täcker kostnaden för hela projektet.

mf_event

 

Exempel 4: Support som finanseras av avtal

Om du registrerat ett Jobb typ ”Support 2013” och knyter månadsavtal till detta Jobb, kan du se om avtalen täcker den tid som ni lägger ner på support.

mf_support

 

Exempel 5: Egen produkt som finansieras av försäljning och avtal

Ni kanske tar fram en egen produkt och lägger ner mycket tid och kostnader. Denna produkt säljer ni både som licenskostnad och dessutom fakturerar en månadsavgift. Jobbet innehåller all nedlagd tid och alla inköp. Försäljningen sker via Order och månadsavtalen via Avtals-modulen. Du kan på Jobbkortet se att intäkterna täcker kostnaden för utveckling av produkten.

produkt

 

På projektet tidrapporterar och registrerar du inköp som vanligt. Detta räknas sedan av mot fakturerat via både Order och Avtal.

jobbkort

 

Projektplanering i ADJob 4.5

12 april 2013 Inga kommentarer

gantt

Du registrerar dina Jobb som vanligt. Ange start och stoppdatum. Klart!

Planera bara dina egna Jobb eller hela byråns Jobb.