Arkiv

Arkiv för april, 2011

ADJob 4.3 – Revolution utan R

26 april 2011 Inga kommentarer

Vi tror ADJob 4.3 kommer att upplevas som en ”evolution” snarare än en ”revolution”. Du känner garanterat igen dig, men det är främst fyra saker som kommer att spara tid och förenkla:

Nu är det enklare att hantera avvikande faktureringsadresser. Det innebär att du slipper alla ”relationer” och kan skriva avvikande faktureringsadressen direkt på företaget. Eftersom strukturen är i grunden förändrad, bör du gå igenom faktureringsadresserna (relationerna) innan du börjar fakturera.

Prislistan har blivit enklare att hantera. Och framför allt snabbare. I den enklaste formen skriver du in timdebitering en enda gång. Sen är det klart. Läge att förenkla prislistan?

Dessutom kan du skapa ”behörighetsmallar”. Gör det enklare framförallt för er som har många medarbetare. Skapa mallen och tilldela en eller flera medarbetare samtidigt rätt behörighet. Passa gärna på att titta över behörigheterna när du börjar med ADJob 4.3.

Faktureringsplan – helt ny funktion för automatisk delfakturering. Speciellt om du har årsavtal (typ retainer), fakturerar timbankar eller liknande.

Du kan läsa mer här på bloggen om nyheterna och du beställer uppgraderingen från ADJob 4.2 till ADJob 4.3 på vår hemsida.