Arkiv

Arkiv för januari, 2011

Faktureringsplan med automatik (4.3)

27 januari 2011 Inga kommentarer

Ibland vet man i förväg när och hur mycket som ska faktureras. Exempelvis vid avtal och vid vissa offerter. Du kan då skapa en Faktureringsplan som påminner dig.

Steg 1 – Skapa Faktureringsplanen. Ange totalbelopp och antal fakturor. Du kan där ändra datum, fakturatext och delsummor som du vill.

Steg 2 – Assistenten påminner dig när det är dags. Dubbelklicka på raden och du skapar fakturorna. Du kan ångra innan du skapar fakturorna definitivt.

På jobbkortet ser du vilka fakturor du skickat och vilka fakturor som väntar på att skapas.

Konsten att få rätt faktureringsadress (4.3)

9 januari 2011 Inga kommentarer

Förr i tiden var faktureringsadressen nästan alltid lika postadressen. Idag skickas ofta fakturorna för inskanning till en annan ”faktureringsadress”. I tidigare versioner av ADJob har det varit krångligt att hantera detta. Faktureringsadressen matades in som ett separat företag och länkades på personnivå. Resultatet blev onödiga adresser och otydligare statistik.

I ADJob 4.3 har varje företag tre adresser. Postadress, faktureringsadress och leveransadress. Allt är integrerat i en inmatning. Kommuner, större företag och liknande kan också grupperas i ”Huvudföretag” och ”Underföretag”. De företag som är länkade som underföretag kan då ”låna” huvudföretagets faktureringsadress.

Det finns fyra olika behov som nu är lösta på ett betydligt smidigare sätt:

1. När faktureringsadressen är samma som postadressen, behöver du inte göra något. ADJob använder postadressen som standard.

2. Är faktureringsadressen avvikande, anger du detta och skriver in adressen. Klart.

3. Fakturan till större företag, kommuner och liknande ska ofta skickas till ”moderbolaget”. Anger du vilket företag som ska vara ”Huvudföretag” och vilka som ska vara ”Underföretag, kan du i underföretaget peka på huvudföretagets faktureringsadress.

4. Mindre vanligt är att fakturan ska skickas till olika adresser varje gång. Då skapar du ”Relationer” mellan dessa företag och du får möjlighet att välja faktureringsadress när du registrerar jobbet.